Make your own free website on Tripod.com

Havens Planter
Botanisk Have rummer 22.05 levende planter, alle registreret på EDB og repræsenterende
359 familier, 2.984 slægter og 13.210 arter, samt en lang række subspecifikke taxa og forsøgsplanter, der ikke er EDB-registreret. Havens genbank indeholder frø af henved 800 vilde danske arter, 1000 arter fra havens egne samlinger og 150 accessioner af særligt forskningsrelevante frø; derudover vedligeholdes ca. 50 arter som vævskulturer i havens væslaboratorium, og deriblandt flere udryddelsestruede arter fra Mascarenerne og Galápagosøerne.

Udvalget af planter i Botanisk Have sammensættes således, at plantesystemet i størst mulig grad er repræsenteret, og således at der er en bred geografisk og økologisk repræsentation af andre landes og klimaters floraer.

Dette betyder, at der opretholdes væksthuse og systematiske kvarterer, som muliggør dyrkning af arter fra andre klimater, samt dyrkningsområder på friland med forskellige vækstbetingelser m.h.t. lys, temperatur, fugtighed, næringsforhold og jordstruktur.

Planter som primært dyrkes med henblik på at give publikumsinformation, placeres og grupperes så de bedst opfylder dette formål, dvs. i taxonomiske(f.eks. orchidé-samlingen, Sorbussamlingen), biologiske (f.eks. énårigt kvarter, kødædende planter), økologiske (f.eks. mosen, steppebede), geografiske (f.eks. dansk kvarter, Madagascar-samlingen) eller klimatiske sammenhænge (f.eks. palmehuset, sukkulenthuset).