Make your own free website on Tripod.com

 Ordensregler for Botanisk have:

 

1. Besøgende skal rette sig efter de anvisninger, som gives af opsynet eller havens øvrige personale. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre udvisning, ligesom strafansvar kan gøres gældende.

2. Børn under 5 år har kun adgang i følge med voksne.

3. Cykler og lignende må ikke medtages i haven.

4. Barnevogne må kun medtages på havens hovedgange.

5. Hunde må ikke medtages.

6. Papir og andet affald må kun henkastes i affaldskurvene.

7. Botanikstuderende med studiekort må gå uden for gangene.

8. Blomster, grene m.v. må ikke afplukkes.

9. Toiletter for besøgende forefindes bag de store væksthuse og ved hovedindgangen mod Gothersgade.

10. Færdsel og ophold på græsset er ikke tilladt; undtaget herfra er et-årigt kvarter og rosariet.

11. Informationer, brochurer og kort fås i butikken og i opsynshusene ved de to indgange.

 

 

til forside