Make your own free website on Tripod.com

 

UNDERVISNING OG SERVICE

Botanisk have deltager i universitetsundervisningen ved at vejlede specialestuderende. Ph.d.-studerende og stipendiater indenfor havens forskningsområder. Botanisk have kan med medarbejdernes specielle
viden begrunder det, tilbyder at give andre videregående undervisning. Botanisk have samarbejder med Skov- og Naturstyrelsen og Plantedirektoratet om overholdelsen af Washingtonkonventionen(Cites). Botanisk have modtager jævnligt, til dyrkning i haven, planter som er blevet beslaglagt af Told- og myndighederne, idet de er blevet forsøgt indført til landet i strid med Washingtonkonvationens bestemmelser.
Botanisk have leverer eller udlåner ofte planter ril særudstillinger eller specielle arrangementer, som afholdes ved andre institutioner, som f.eks. frilandsmuseet og lokale museer eller til film og TV optagelser.

Tilbage til index.

Havens historie