Make your own free website on Tripod.com

Født 11. marts 1899. Konge af Danmark 1947 - 1972.

Valgsprog: "Med Gud for Danmark."

Gift 24. maj 1935 med Prinsesse Ingrid af Sverige.
Frederik 9. havde hele sit liv et særligt forhold til søen og til
musikken. Kongen var uddannet både som søofficer og
som orkesterdirigent. I besættelsesårene var Frederik 9. og
daværende Kronprinsesse Ingrid meget aktive, når det gjaldt
om at styrke danskheden. Rejser rundt i landet - bl.a. til
Færøerne og Grønland - blev en fast del af livet i
kongefamilien, også da freden kom.
Da Kong Frederik og Dronning Ingrid ikke fik en søn,
skulle Tronen efter den tidligere tronfølgelov være overgået
til Prins Knud og hans ældste søn Ingolf. Men efter en
folkeafstemning blev loven ændret og fra 1953 var
arvefølgen sikret for Kong Frederiks direkte efterkommer -
Prinsesse Margrethe.