Make your own free website on Tripod.com

Født 3. juni 1843. Konge af Danmark 1906 - 1912

Valgsprog: "Herren er min Hjælper".

Prins Frederik var 10 år gammel, da glücksborgerne og
dermed hans far og han selv indtrådte i den danske tronfølge.
Indtil da havde familien levet temmelig beskedent i Det gule
Palæ i København af faderens indtægt som chef for
hestegarden. Som ung studerede Prins Frederik
statsvidenskab i Oxford og senere gennemgik han en
omfattende militær uddannelse. I betragtning af den omhu,
hvormed han forberedte sig til sin kongegerning, virker det
ironisk, at han kun fik 6 år på tronen.
Kong Frederik 8. var kendt for sin usædvanligt skarpe
hukommelse og sin gavmildhed. Han var liberal og meget
tilfreds med Systemskiftet i 1901, hvor partiet Venstre kom
til magten allerede som nygifte overtog Frederik 8. og hans senere
Dronning Lovisa det smukke Charlottenlund Slot som deres
sommerhjem. Her blev flere af deres 8 børn født og herh
havde Frederik 8. som konge nogle af sine bedste stunder -
langt væk fra virakken på Amalienborg Slot.