Make your own free website on Tripod.com

Født 8. april 1818. Konge af Danmark 1863-1906 HOME

Valgsprog: "Med Gud for Ære og Ret".

Søn af Hertug Wilhelm af Schlesvig-Holstein-Sønderborg-Glücksborg.
Gift 26. maj 1842 med Prinsesse Louise af Hessen.

Christian 9. var den første danske konge af den Glücksborgske
linje. Frederik 7. var barnløs og derfor overgik tronen til den
daværende Prins Christian af Glücksborg, som ved
Londonprotokollen 1852 og Tronfølgeloven 1853 blev kendt
arveberettiget gennem sit ægteskab med Christian 8.s
søsterdatter, Prinsesse Louise af Hessen.

Kong Christian 9. blev kendt som "Europas Svigerfar",
hele fire af hans børn kom til at sidde på europæiske troner.
Hans ældste søn som Frederik 8. af Danmark, Alexandra som
dronning af England, Dagmar som kejserinde af Rusland og
Vilhelm som Kong Georg af Grækenland.