Make your own free website on Tripod.com

Født 26. september 1870.

Konge af Danmark 1912 -1947 og af Island 1918 - 1944.
Valgsprog: "Min Gud, mit Land, min Ære
Gift 26. april 1898 med HertugindeAlexandrineMecklenburg-Schwerin
Christian 10. afskedigede flere ministerier og var i det
hele taget en politisk meget aktiv regent, indtil han
sammen med rigsdag og regering reelt blev sat ud af
funktion af den tyske besættelsesmagt i de sidste år af2. Verdenskrig.
Ikke mindst takket været fotografierne, husker de
fleste nok især Christian 10. til hest. Både ved
Genforeningen med Nordslesvig 1920 og i
besættelsestiden 9. april 1940 - 5. maj 1945, hvor
kongen så godt som hver dag red tur igennem
København, ofte fulgt af borgere til fods eller påcykel.