Make your own free website on Tripod.com
 
 

 blev anlagt i begyndelsen af 1870'erne på Københavns gamle volde.

Det er Universitetets fjerde botaniske have. Den første blev anlagt i år 1600 som en medicinsk urtehave i direkte tilknytning til Universitetet. Botanisk Haves areal på 10 ha er opdelt i områder med hver sit særpræg.

De tidligere bastioner er nu smukke stenhøje, hvor der vokser alpine planter og kalkplanter. I forbindelse med den tidligere voldgrav, nu søen, vises vand- og sumpplanter. Et stort areal tilsås hvert år med ca. 1200 forskellige arter af etårige planter. I staude-kvarteret er samlet vilde arter af dyrkede stauder, bl.a. Iris og Pæoner. I dansk kvarter vises en meget stor del af Danmarks vilde planter. I parken vokser grupper af træer, mange fra havens anlæggelse.

Havens store plantebestand på ca. 20.000 arter er næsten alle indsamlet i naturen.

En undtagelse er gruppen af gamle, historiske rosensorter.